EFTICHIA KAPARDELI

EFTICHIA KAPARDELI

Κόκκινα σπαρτά

Πριν γεννηθώ
στην απέραντη   ύλη…..
απογυμνώθηκα
χωρίς αφή

Στο σκοτάδι
μεγάλωσα μέσα
στο πλήθος, στης
θυσίας την βοή

Ταξίδεψα αποσκελετωμένη
από την πείνα και  τα
βασανιστήρια
συμπαγείς τοίχοι
μαρμάρωσαν τα φτερά μου
σε θρύψαλα φρίκης

Σιωπηλά σώματα, γύρω μου
παρασύρονται, γλιστρούν
αδόκιμα σε άνισες
ισορροπίες, στο κενό
μετουσιώνονται


Κόκκινα σπαρτά του Ήλιου
που ποτίστηκαν με
περίσσιο αίμα  οι φίλοι
και οι θαμμένες ρίζες….
κραυγές  πνιχτές
που ακούγονται κάθε νύχτα
τρυπούν τις  φλέβες, τον αέρα
μεταμορφώνονται
σε νερό σε φωτιά
δεν πεθαίνουν

RED CROPS

Before I was born in the vast material ... ..
isolated
without touch

In the dark
grew up
the crowd, listing in
sacrifice the roar
Travelled emaciated
from hunger and
torture
solid walls
to marble my wings
shivers in horror

Silently bodies around me
drift, slide
inappropriately to unequal
balances in limbo
denatured

Red crops of the Sun
which watered with
excess blood friends
and buried roots ....
cries muffled
heard every night
pierce the veins, air
metamorphose
Fire water
They do not die


ΓΕΦΥΡA

Στο ποτάμι του καιρού
το νερό
ξύπνησε ανυπόταχτο
σαν το ακούραστο κορμί
που την αγάπη
με φλέβα ζωντανή
μοιράζει
με την βροχή με
στόμα υγρό μαζί της να ενωθεί

***
Οι μέρες, πέτρινες εντολές
με χέρια  αξόδευτης
δύναμης
και με άσπρες πέτρες
του βυθού
χτίζω γέφυρα
δυο κόσμους, δυο δρόμους
δυο στεριές να ενώσω
τα όνειρα  από τις
όχθες της φθοράς να σώσω

***
Βυθίζομαι  στην πέτρα
γίνομαι στήριγμα γερό
Γέφυρα βάσταξε τον Ουρανό
το ξάστερο συναίσθημα

BRIDGE
In the river of time
water
woke rebellious
as the tireless body
that love
vein to live
deals
the rain
mouth moist with her to join
***
These days, stone commands
with hands axodeftis
power
and white stones
groundfish
build a bridge
two worlds, two roads
Both lands unite
dreams of
banks to save the wear
***
Immersed in stone
I get strong support
Bridge lasted Heaven
the starry emotion


ΓΟΝΙΜΗ ΓΗ

Στα  μάτια του Θεού
η πλήρη αρμονία
το μαύρο και το άσπρο
το προσωρινό και το Αιώνιο
το μέλλον και το παρελθόν
η Δύση και η Ανατολή
το τέλος και η Αρχή


Η πένα κυλά μα είναι  στεγνό  το μελάνι
τα στάχυα  χτυπώ......δίχως καρπό
το άχυρο έχει μόνο μείνει, το δεμάτι

Ο θεός και ο Άνθρωπος……..
ζυμωμένος από το ίδιο χώμα
η φλόγα με την λάσπη
η λάσπη κερδίζει η φλόγα σβήνει

Μα όσο πιο πολύ το έδαφος  χτυπώ
καθάρια η πηγή βγαίνει
 η αγάπη διάφανη σαν την
μέρα σαν τα βουνά στέρεη μένει 

Και   όταν   πάνω μου ανθίζει η φύση
η ομορφιά ,η χαρά , η Ανάσταση
δεν ζω μόνο για τον Ουρανό
η πνοή της γόνιμης  γης με την
ζεστασιά της, με ποτίζει

FERTILE LAND

In God's eyes
the harmony
black and white
the temporary and the eternal
the future and the past
the West and East
end and Home


The pen runs dry, but it is the ink
  the cobs smite ..... without wrist
straw has just left the sheaf

God and Man ........
fermented by the same soil
the flame with mud
mud wins the flame goes out

But as much ground swat
net or source exits
  love like transparent
day like the mountains remains solid

And when my flowers over the nature
the beauty, the joy, the Resurrection
I do not live only for Heaven
the breath of fertile land with
warmth, with watering


Ζωές στην Αγάπη

Στολίζω την ζωή με αγάπη
στο μέγα πεπρωμένο
τα μάτια παγιδεύτηκαν στο μέλλον
 ο Θεός
 της αγάπης φρουρός

Μεγαλώνω σε όλους τους καιρούς
αυτοί που αγαπούν συνωμοτούν
και η καρδιά ασύντριπτο βάρος κρατά
και δεν λυγίζει ,λουλούδι που φυλλορροεί
και ανθίζει

Ζωές που δόθηκαν σε βέβαιους ουρανούς
ελεύθερες με τον Θεό όμοιες
βυθισμένεςαντοδύναμες από παλιά
φυλακισμένες ...
και όταν η μέρα τις κατακτά
ασταμάτητα ανθίζουν

Είναι αστέρια κομμάτια αρχέγονα
ανερμήνευτα ,αόρατα
 έργα αγάπης


LIVES IN LOVE

Adorn the life with love
the great destiny
eyes trapped in future
  God of love
  guard

Growing at all times
those who love conspire
and heart weight without crashing, keep
and does not buckle, flower defoliation
and blooms

Lives were in confident heavens
free with God similar
submerged, omnipotent
  of old
prison ...
and when the day conquer
nonstop blooming

It stars pieces primitive
without interpretation, invisible
  love works

Dr. Eftichia Kapardeli
Nationality: Greek. Country Of Origin: Greece. Place of Living: Patras.

No comments:

Post a Comment